สารานุกรม
พืช(29)| สัตว์ปีก(4)| สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(19)| สัตว์เลื้อยคลาน(5)
[ +zoom ]
แมวน้ำขนปุยแอฟริกาใต้
Print

แมวน้ำแอฟริกาใต้จัดได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลแมวน้ำขนปุย สามารถดำน้ำได้ลึกถึง 400 เมตร โตเต็มที่เมื่ออายุประมาณ 3-5 ปี อายุยืนประมาณ 25 ปี
    แมวน้ำแอฟริกาใต้จัดได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลแมวน้ำขนปุย สามารถดำน้ำได้ลึกถึง 400 เมตร โตเต็มที่เมื่ออายุประมาณ 3-5 ปี อายุยืนประมาณ 25 ปี

ถิ่นอาศัย ชอบนอนตามโขดหิน แนวหิน ชายหาดที่เป็นก้อนกรวด และชายหาดทราย
การสืบพันธุ์ 
ผสมพันธุ์ช่วงกลางเดือนตุลาคม ตั้งท้องนาน 1 ปี ลูกหย่านมเมื่ออายุประมาณ4 เดือน ในฤดูผสม พันธุ์ เพศผู้ 1 ตัว สามารถผสมพันธุ์กับตัวเมียได้ถึง 50 ตัว
อาหาร
ปลา, กุ้ง, หอย, ปู และสัตว์จำพวกหมึก บางครั้งกินนกเพนกวิน และนกทะเล
สถานภาพ
 
สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) จัดให้อยู่ในสถานะไม่ถูกคุกคาม
• อนุสัญญาไซเตส (CITES) จัดให้อยู่ในบัญชีหมายเลข 2 Engine by MAKEWEBEASY