สารานุกรม
พืช(29)| สัตว์ปีก(4)| สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(19)| สัตว์เลื้อยคลาน(5)
[ +zoom ]
เสือลายเมฆ
Print

ตัวมีสีน้ำตาลแกมเขียว และมีลายเป็นวงใหญ่คล้ายก้อนเมฆ หูด้านในมีสีอ่อน ด้านนอกเป็นสี เข้ม และมีจุดขาวที่หลังหู หน้าผากมีจุดสีเข้มหลายจุด าางยาวใหญ่ และมีจุดตลอดหางขาค่อน ข้างสั้น  และเท้าใหญ่ ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการปีนต้นไม้ 
ชื่อสามัญ
Clouded Leopard
ชื่อวิทยาศาสตร์ Neofelis nebulosa
พฤติกรรม อาศัยหากินตามลำพัง หากินบนต้นไม้มากกว่าตามพื้น แต่ก็ลงมาบนพื้นดินบ้างเป็นบางครั้ง หากินในเวลากลางคืน โดยก่อนกินเหยื่อจะเลียขนของเหยื่อออกเสียก่อน เพื่อทำความสะอาด บางครั้งจะกลับมากินเหยื่อที่เหลือทิ้งไว้จนหมด
การขยายพันธุ์ ออกลูกครอกละ 2 - 4 ตัว ตั้งท้องนาน 90 – 95 วัน ในสวนสัตว์พบว่ามีอายุยืนประมาณ 17 ปี
ถิ่นอาศัย ป่าฝนเขตร้อน ป่าชายเลน รวมถึงป่าหญ้าหรือป่าละเมาะด้วย
การขยายพันธุ์ ปลา และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กอื่นๆ
เขตกระจายพันธุ์ พบใน เนปาล สิกขิม ภาคเหนือของอินเดีย จีนตอนใต้ ไต้หวัน ตะวันตกของพม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย เกาะบอร์เนียว และเกาะสุมาตรา
อาหาร นก กระรอก ลิง หมูป่า งู และสัตว์ขนาดเล็ก
ลักษณะ
 
ตัวมีสีน้ำตาลแกมเขียว และมีลายเป็นวงใหญ่คล้ายก้อนเมฆ หูด้านในมีสีอ่อน ด้านนอกเป็นสี เข้ม และมีจุดขาวที่หลังหู หน้าผากมีจุดสีเข้มหลายจุด าางยาวใหญ่ และมีจุดตลอดหางขาค่อน ข้างสั้น และเท้าใหญ่ ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการปีนต้นไม้ มีความยาวหัวถึงลำตัว 65 – 95 เซนติเมตร ความยาวหาง 55 – 80 เซนติเมตร  น้ำหนัก 16 – 23 กิโลกรัม

     สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ ( IUCN ) จัดให้อยู่ในสถานะมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในภายหน้า  Engine by MAKEWEBEASY