สารานุกรม
พืช(29)| สัตว์ปีก(4)| สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(19)| สัตว์เลื้อยคลาน(5)
[ +zoom ]
เต่าดำ
Print

เต่าดำ มี ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เต่ายิ้ม เนื่องจากลักษณะปากบนของมันนั่นเอง  หัวมีสีเข้ม และ มีจุดขนาดใหญ่สีขาว หรือ สีเหลืองอ่อน บริเวณหลังตา หัวกว้าง และกรามโค้งขึ้นเหมือนรอยยิ้ม กระดองสีดำสนิท บางครั้งมีลายเส้นจางๆบนกระดองส่วนล่าง
      เต่าดำ มี ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เต่ายิ้ม เนื่องจากลักษณะปากบนของมันนั่นเอง 

ชื่อสามัญ Black Marsh Turtle
ชื่อวิทยาศาสตร์ Siebenrockiella crassicollis
ลักษณะ หัวมีสีเข้ม และ มีจุดขนาดใหญ่สีขาว หรือ สีเหลืองอ่อน บริเวณหลังตา หัวกว้าง และกรามโค้งขึ้นเหมือนรอยยิ้ม กระดองสีดำสนิท บางครั้งมีลายเส้นจางๆบนกระดองส่วนล่าง
ถิ่นอาศัย แหล่งน้ำจืด แหล่งน้ำนิ่ง บริเวณที่ราบต่ำ เช่น บ่อน้ำ ลำคลอง
การขยายพันธุ์ ระยะฟักไข่ 68 – 64 วัน วางไข่ครั้งละ3 – 4 ฟอง
อาหาร กินทั้งพืช และ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ำรวมภึงซากพืชซากสัตว์ด้วย
สถานภาพ สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List 2000) จัดให้เป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

     พบในตอนใต้ของเวียดนาม , กัมพูชา , ตอนใต้ของพม่า ตอนกลางและคาบสมุทรในไทย , ตะวันออกและตะวันตกของมาเลเซีย, สิงคโปร์ และหมู่เกาะชวา , กาลิมันตัน และ สุมาตรา ในอินโดนีเซียEngine by MAKEWEBEASY