สารานุกรม
พืช(29)| สัตว์ปีก(4)| สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(19)| สัตว์เลื้อยคลาน(5)
[ +zoom ]
เก้งเผือก
Print

เก้งเผือกมีขนาดลำตัวเท่ากับเก้งธรรมดา สีขาวปลอดทั้งตัว มีตาสีแดง  จมูกสีชมพู
ลักษณะ เก้งเผือกมีขนาดลำตัวเท่ากับเก้งธรรมดา สีขาวปลอดทั้งตัว มีตาสีแดง จมูกสีชมพู มีต่อมน้ำตาขนาดใหญ่ และแอ่งน้ำตาลึก มีเขาขนาดเล็ก และสั้น ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร และมีแขนงเล็กๆ แตกออกข้าง ละสองกิ่ง มีเขี้ยวยาวยื่นออกมานอกริมฝีปากเพื่อป้องกันตัว
พฤติกรรม            
ปกติชอบอยู่ตามลำพังตัวเดียว หากินตอนเย็นถึงเช้าตรู่ นิสัยปราด เปรียว กลางวันหลบนอนตามพุ่มไม้ เวลาตกใจจะส่งเสียงร้องคล้าย เสียงสุนัขเห่า
เขตกระจายพันธุ์ ในไทยพบทุกภาค  อินโดจีน  อินโดนีเซีย  จีนตอนใต้  ศรีลังกา  อินเดีย 
การขยายพันธุ์     เริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุประมาณ 1 ปีครึ่ง ฤดูผสมพันธุ์อยู่ในช่วงฤดู หนาว ตั้งท้องนาน 6 เดือน  ออกลูกครั้งละ 1 ตัว  อายุเฉลี่ย 15 ปี
อาหาร หญ้า ใบไม้ ผลไม้
สถานภาพ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

 
Engine by MAKEWEBEASY