สารานุกรม
พืช(29)| สัตว์ปีก(4)| สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(19)| สัตว์เลื้อยคลาน(5)
[ +zoom ]
เก้งหม้อ
Print

ปกติออกหากินตามลำพังในเวลากลางวันมากกว่ากลางคืน และอาจพบอยู่เป็นคู่ เฉพาะในฤดูผสมพันธุ์
พฤติกรรม            
ปกติออกหากินตามลำพังในเวลากลางวันมากกว่ากลางคืน และอาจพบอยู่เป็นคู่ เฉพาะในฤดูผสมพันธุ์ โดยหากินตามทุ่งโล่งชายป่าหรือตามแอ่งน้ำ และโป่งดิน
ถิ่นอาศัย
ชอบอาศัยอยู่ตามป่าดิบชื้นรกทึบตามเขาสูง ไม่ค่อยชอบอยู่ป่าโปร่ง ป่าดงดิบตามลาดเขา มีเขตแพร่กระจาย ตั้งแต่ภาคตะวันตกและภาคใต้ของพม่า ลงไปจนถึง
ภาคใต้ตอนบนของไทย
การขยายพันธุ์     เริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ 2 ปี ตั้งท้องประมาณ 180-200 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว
อาหาร ยอดไม้ ใบไม้ หญ้า ลูกไม้ หน่ออ่อนของต้นไม้
สถานภาพ เก้งหม้อจัดเป็นสัตว์ป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

รู้ไหมเอ่ย? ในประเทศไทยมีเก้งอยู่ 2 ชนิด คือเก้งหม้อ และ เก้งธรรมดาจ้า 
Engine by MAKEWEBEASY