สารานุกรม
พืช(29)| สัตว์ปีก(4)| สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(19)| สัตว์เลื้อยคลาน(5)
[ +zoom ]
อีเห็นธรรมดา หรือ อีเห็นข้างลาย
Print

ส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้โดยจะนอนหลับหรือพักผ่อนในโพนงม้ตอนกลางวัน ออกหากินในเวลา กลางคืน อาศัยและหาดินบนต้นไม้มากกว่าบนพื้นดิน ปกติหากินตามลำพัง อาจพบเห็นเป็นคู่ เมื่อเข้าฤดูผสมพันธุ์ เป็นสัตว์ปราดเปรียวว่องไว ปีนต้นไม้เก่ง
พฤติกรรม ส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้โดยจะนอนหลับหรือพักผ่อนในโพนงม้ตอนกลางวัน ออกหากินในเวลา กลางคืน อาศัยและหาดินบนต้นไม้มากกว่าบนพื้นดิน ปกติหากินตามลำพัง อาจพบเห็นเป็นคู่ เมื่อเข้าฤดูผสมพันธุ์ เป็นสัตว์ปราดเปรียวว่องไว ปีนต้นไม้เก่ง
ที่อยู่อาศัย ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเสื่อมโทรม ไปจนถึงพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชน
การขยายพันธุ์ โตเต็มที่อายุ 2 ปี ตั้งท้องนาน 2 เดือน ออกลุกครั้งละ 2-4 ตัว มีอายุยืนราว 15 ปี
อาหาร ผลไม้สุก นกเล็กๆ กระรอก สัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก แมลงและซากสัตว์
สถานภาพ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักรคาช 2535 และ สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) จัดให้เป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงน้อยต่อการถูกคุกคาม

 Engine by MAKEWEBEASY