สารานุกรม
พืช(29)| สัตว์ปีก(4)| สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(19)| สัตว์เลื้อยคลาน(5)
[ +zoom ]
ลิงกระรอก
Print

อาศัยอยู่บนต้นไม้สูง อยู่รวมกันเป็นฝูง ประมาณ 20 – 30 เคลื่อนที่โดยใช้วิธี กระโดด จากยอดไม้หนึ่งไปยังอีกยอดหนึ่ง โดยจะกระโดดไปพร้อม ๆ กันทั้ง 4 ขา เหมือนกับกระรอก

ถิ่นอาศัย
ป่าฝนเขตร้อน
เขตกระจายพันธุ์ ทวีปอเมริกาใต้  ( โบลิเวีย, บราซิล, โคลัมเบีย, เอกวาเดอร์, เปรู และเวเนซูเอล่า )
พฤติกรรม อาศัยอยู่บนต้นไม้สูง อยู่รวมกันเป็นฝูง ประมาณ 20 – 30 เคลื่อนที่โดยใช้วิธี กระโดด จากยอดไม้หนึ่งไปยังอีกยอดหนึ่ง โดยจะกระโดดไปพร้อม ๆ กันทั้ง 4 ขา เหมือนกับกระรอก
การขยายพันธุ์ ตั้งท้องนาน 6 เดือน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว อายุยืนประมาณ 20 ปี
อาหาร ผลไม้  ดอกไม้บางชนิด  และแมลง

  Engine by MAKEWEBEASY