สารานุกรม
พืช(29)| สัตว์ปีก(4)| สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(19)| สัตว์เลื้อยคลาน(5)
[ +zoom ]
ละมั่งพันธุ์ไทย
Print

ออกหากินช่วงเช้าและเย็น อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดเล็ก ฝูงละประมาณ 5-15 ตัว ประกอบด้วยตัวเมียหลายตัวและลูกๆ ส่วนตัวผู้ที่โตเต็มวัยมักแยกอยู่ตามลำพังเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้กันในฝูง มีความว่องไวปราดเปรียว สายตาดี และการรับกลิ่นได้ไว

พฤติกรรม
ออกหากินช่วงเช้าและเย็น อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดเล็ก ฝูงละประมาณ 5-15 ตัว ประกอบด้วยตัวเมียหลายตัวและลูกๆ ส่วนตัวผู้ที่โตเต็มวัยมักแยกอยู่ตามลำพังเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้กันในฝูง มีความว่องไวปราดเปรียว สายตาดี และการรับกลิ่นได้ไว
ที่อยู่อาศัย
โดยทั่วไปชอบอาศัยอยู่ตามป่าเต็งรัง ป่าโปร่งหรือป่าทุ่งใกล้ๆ หนองน้ำ ตอนกลางวันจะหลบ ร้อน ตามใต้ร่มไม้ชายป่า ปกติไม่ชอบอาศัยอยู่ตามป่ารกทึบ อดีตพบในลาว กัมพูชา เวียดนาม ตอนกลาง ภาคตะวันออก และภาคอีสานใต้ของไทย
การขยายพันธุ์ เริ่มผสมพันธุ์เมื่ออายุ 2 ปี ตั้งท้อง 8 เดือน ปกติออกลูกครั้งละ 1 ตัว  ลูกจะอยู่กับแม่ ประมาณ 9 เดือน อายุเฉลี่ย 20 ปี
อาหาร หญ้า กิ่งไม้อ่อน ใบไม้ ดอกไม้ ลูกไม้ เมล็ดพืช และธัญพืช แต่ส่วนใหญ่ชอบกินหญ้ามากกว่า ใบไม้ รวมทั้งกินดินโป่งด้วย
สถานภาพ

 
• ละมั่งจัดเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของไทย และเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
• สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) จัดให้เป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์
• อยู่ในบัญชีหมายเลข 1 ตามอนุสัญญาไซเตส

  Engine by MAKEWEBEASY