สารานุกรม
พืช(29)| สัตว์ปีก(4)| สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(19)| สัตว์เลื้อยคลาน(5)
[ +zoom ]
นางอายเล็ก หรือลิงลมเล็ก
Print

หากินตามลำพังในเวลากลางคืน โดยเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างยอดไม้ ในบางครั้งอาจพบห้อย หัวลงจากกิ่งไม้ขณะกินอาหาร ในเวลากลางวันจะหลับนอนตามโพรงไม้ เคลื่อนไหวเชื่องช้าแต่ จะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเมื่อไล่จับเหยื่อกิน
พฤติกรรม หากินตามลำพังในเวลากลางคืน โดยเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างยอดไม้ ในบางครั้งอาจพบห้อย หัวลงจากกิ่งไม้ขณะกินอาหาร ในเวลากลางวันจะหลับนอนตามโพรงไม้ เคลื่อนไหวเชื่องช้าแต่ จะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเมื่อไล่จับเหยื่อกิน รวมไปถึงในเวลาที่ลมพัดแรง จึงได้ชื่อว่า “ลิงลม” เวลาตกใจจะเอาหน้าซุกไว้ที่วงแขน จึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “นางอาย”
ที่อยู่อาศัย       
พบได้ในป่าหลายประเภท เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าชายเลน ป่าเขาหินปูน และป่าเสื่อมโทรม
การขยายพันธุ์ โตเต็มที่อายุ 2 ปี ฤดูผสมพันธุ์ไม่แน่นอน ตั้งท้องประมาณ 180-190 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว
อาหาร กินได้ทั้งพืชและสัตว์ เช่น ผลไม้ หอยทาก ไข่นก และสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก
สถานภาพ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 และ อยู่ในบัญชีหมายเลข 2 ตามอนุสัญญาไซเตสEngine by MAKEWEBEASY