สารานุกรม
พืช(29)| สัตว์ปีก(4)| สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(19)| สัตว์เลื้อยคลาน(5)
[ +zoom ]
นกกระเรียนไทย
Print

เขตกระจายพันธุ์ จีน พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนามและไทยในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้
เขตกระจายพันธุ์ จีน พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนามและไทยในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้
ถิ่นอาศัย พื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำในเขตสูง พื้นที่เกษตรกรรม และ ทุ่งนา
การขยายพันธุ์  จับคู่แบบผัวเดียว เมียเดียว ผสมพันธุ์เดือนกรกฎาคม – กันยายน ทำรังขนาดใหญ่ ด้วยกิ่งไม้ขัดสานกัน วางไข่ครั้งละ 1-3 ฟอง ระยะฟักไข่นาน 31-34 วัน
อาหาร สัตว์น้ำ พืชน้ำ สัตว์น้ำขนาดเล็ก แมลง เมล็ดพืช ข้าวเปลือก
สถานภาพ

 
• สัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535
• สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ จัดให้เป็นสัตว์ที่มีแนวโน้มจะสูญพันธุ์
• บัญชีหมายเลข 2 ตามอนุสัญญาไซเตสEngine by MAKEWEBEASY