สารานุกรม
พืช(29)| สัตว์ปีก(4)| สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(19)| สัตว์เลื้อยคลาน(5)
[ +zoom ]
ตะโขง
Print

มีอีกชื่อว่าจระเข้ปากกระทุงเหว เพราะลักษณะเด่นอยู่ที่ปาก และจมูก ที่ผอมและยาว ช่วยให้มันสามารถจับสัตว์น้ำ เช่น ปลา เป็นอาหารได้ง่าย
    มีอีกชื่อว่าจระเข้ปากกระทุงเหว เพราะลักษณะเด่นอยู่ที่ปาก และจมูก ที่ผอมและยาว ช่วยให้มันสามารถจับสัตว์น้ำ เช่น ปลา เป็นอาหารได้ง่าย
 
ถิ่นอาศัย ตามแหล่งน้ำจืด เช่น บึงน้ำ แม่น้ำ ทะเลสาบ
การขยายพันธุ์ 
ออกลูกเป็นไข่ ครั้งละ 30-60 ฟอง ใช้เวลากกไข่ประมาณ 90 วัน
อาหาร แมลง กบ ปลา และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
สถานภาพ 
• เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535
• สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ จัดให้เป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
• บัญชีหมายเลข 1 ตามอนุสัญญาไซเตส
• ปัจจุบันลดจำนวนลงเนื่องจากถูกล่าเพื่อนำหนังไปทำเครื่องประดับ และเป็นอาหาร
• จำนวนประชากรในธรรมชาติน้อยกว่า 2,500 ตัวEngine by MAKEWEBEASY