สารานุกรม
พืช(29)| สัตว์ปีก(4)| สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(19)| สัตว์เลื้อยคลาน(5)
[ +zoom ]
งูหลามปากเป็ด
Print

เป็นงูหลามที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทย มีรูปร่าง ที่ค่อนข้างอ้วนสั้น และลำตัวมีสีส้มจนถึงสีแดง เป็นงูไม่มีพิษ มักซ่อนตัวเพื่อรอเหยื่อ ออกหากินในเวลากลางคืน 
    เป็นงูหลามที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทย มีรูปร่าง ที่ค่อนข้างอ้วนสั้น และลำตัวมีสีส้มจนถึงสีแดง เป็นงูไม่มีพิษ มักซ่อนตัวเพื่อรอเหยื่อ ออกหากินในเวลากลางคืน 
 
ถิ่นอาศัย พบในป่าดิบชื้น และบริเวณบึง
การขยายพันธุ์ 
ออกลูกเป็นไข่ ครั้งละ 10-15 ฟอง ใช้เวลากกไข่ประมาณ 10 สัปดาห์
อาหาร นกน้ำต่างๆ หนู และกระต่าย
สถานภาพ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 อยู่ใน บัญชีหมายเลข 2 ตามอนุสัญญาไซเตสEngine by MAKEWEBEASY