สารานุกรม
พืช(29)| สัตว์ปีก(4)| สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(19)| สัตว์เลื้อยคลาน(5)
[ +zoom ]
ค่างห้าสี
Print

พฤติกรรม อาศัยอยู่เป็นฝูงๆละ 10-50 ตัว บนต้นไม้สูง หากินตอนกลางคืน
พฤติกรรม อาศัยอยู่เป็นฝูงๆละ 10-50 ตัว บนต้นไม้สูง หากินตอนกลางคืน
ที่อยู่อาศัย       
ป่าดงดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ และตามหน้าผา
การขยายพันธุ์
ผสมพันธุ์เมื่ออายุ 3-4 ปี มีฤดูผสมพันธุ์ที่ไม่แน่นอนระยะตั้งท้อง 6-7 เดือน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว อายุยืน 20 ปี
อาหาร ใบอ่อนของต้นไม้ ผลไม้ และแมลง
สถานภาพ
• สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List 2008)
• CITES: Appendix IEngine by MAKEWEBEASY