สารานุกรม
พืช(29)| สัตว์ปีก(4)| สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(19)| สัตว์เลื้อยคลาน(5)
[ +zoom ]
คาราเคิล
Print

คาราเคิลเป็นสัตว์รักสันโดษ เป็นที่รู้จักดีในการกระโดด สามารถกระโดดได้สูงถึง 3 เมตร เพื่อล่าเหยื่อเป็นอาหาร
พฤติกรรม คาราเคิลเป็นสัตว์รักสันโดษ  เป็นที่รู้จักดีในการกระโดด สามารถกระโดดได้สูงถึง 3 เมตร เพื่อล่าเหยื่อเป็นอาหาร
ที่อยู่อาศัย       
ทุ่งหญ้าซาวันนา  พื้นที่แห้งแล้งกึ่งทะเลทราย และภูเขาที่แห้งแล้ง
การขยายพันธุ์ ผสมพันธุ์เมื่ออายุ 1 ปี ระยะตั้งท้อง 78-81 วัน ออกลูกครั้งละ 1-6 ตัว
อาหาร ล่าสัตว์จำพวก  หนู นก  กระต่าย  ลิง  และลูกแอนติโลป
สถานภาพ จัดอยู่ในบัญชีหมายเลข 2 ตามอนุสัญญาไซเตสEngine by MAKEWEBEASY