สารานุกรม
พืช(29)| สัตว์ปีก(4)| สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม(19)| สัตว์เลื้อยคลาน(5)
[ +zoom ]
คอมมอนมาร์โมเส็ท
Print

คอมมอนมาร์โมเส็ทเป็นลิงที่มีขนาดเล็กมาก มีหางยาวเมื่อเทียบกับขนาดลำตัว เพศผู้จะขนาดใหญ่กว่าเพศเมียเล็กน้อย ขนบนลำตัวมีสีออกน้ำตาลปนเทาและเหลือง
    คอมมอนมาร์โมเส็ทเป็นลิงที่มีขนาดเล็กมาก มีหางยาวเมื่อเทียบกับขนาดลำตัว เพศผู้จะขนาดใหญ่กว่าเพศเมียเล็กน้อย ขนบนลำตัวมีสีออกน้ำตาลปนเทาและเหลือง มีขนสีขาวเป็นกระจุกบริเวณหู และสลับเป็นปล้องๆที่บริเวณหาง ใบหน้ามีสีเนื้อซีดบริเวณหน้าผากมีสีขาว
 
เขตกระจายพันธุ์         
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล
ถิ่นอาศัย
ป่าผลัดใบ และกึ่งผลัดใบ สามารถปรับตัวอยู่ในสวนสาธารณะในเมือง ป่าชนบท รวมไปถึงที่ที่ไม่ถูกรบกวน และมีอาหารเพียงพอ
การสืบพันธุ์
ตัวเมียตั้งท้องนานประมาณ 141-145 วัน ออกลูกครั้งละ 1-4 ตัว  แต่โดยปกติมัก ออกลูก 2 ตัว ลูกมาร์โมเส็ทอย่านมเมื่ออายุได้ 40-120 วัน โตเต็มวัยเมื่ออายุประมาณ 18-24 เดือน อายุยืนราว 8-12 ปี ในกรงเลี้ยง
อาหาร
ผลไม้ แมลง กิ้งก่า ไข่ นก และยางไม้ ซึ่งให้พลังงานเยอะมากในเวลาที่ผลไม้ขาดแคลน


Engine by MAKEWEBEASY