ขอเชิญร่วม "ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ผ่านทางเว็บไซด์ สำนักงาน ก.พ."

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ผ่านทางเว็บไซด์สำนักงาน ก.พ. ในระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อร่วมแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นพลังของแผ่นดิน ถวายเป็นราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘   คลิก

สวนสัตว์ดุสิต เปิดให้เข้าลอยกระทง... ฟรี

สวนสัตว์ดุสิต เปิดสวนสัตว์ฯ ให้เข้าลอยกระทง... ฟรี ในคืนวันลอยกระทง ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

อ่านข่าวทั้งหมด
สวนสัตว์เปิดรับสมัคร วิทยากรแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ปี 2559

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ดุสิต เปิดรับสมัคร.....
วิทยากรแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ปี 2559
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 12 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ คะ

แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เนต (สพธอ)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ ขอความร่วมมือทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เนตในประเทศไทย  คลิก

อ่านข่าวทั้งหมด
 


Engine by MAKEWEBEASY