วันเด็ก.... เด็ก เข้าฟรี ที่สวนสัตว์ดุสิต

ข่าวดี.... สวนสัตว์ดุสิต เปิดให้เด็ก ๆ เข้าชมสวนสัตว์..... ฟรี
ในงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 รับของขวัญ
ของรางวัล จากหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน ได้ให้ความร่วมมือ
ร่วมจัดกิจกรรมมากมาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมอบลิงแสมทรงเลี้ยง (คุณสมศักดิ์ - คุณสมศรี) ให้สวนสัตว์ดุสิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมอบลิงแสมทรงเลี้ยง (คุณสมศักดิ์ - คุณสมศรี) ให้สวนสัตว์ดุสิต

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
 


Engine by MAKEWEBEASY