เกี่ยวกับสวนสัตว์

อาคารเรือนกระจก
สร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงเหลี่ยมประดับด้วยไม้ฉลุโดยรอบชายคา
หลุมหลบภัยสาธารณะ
สร้างขึ้นนในปี พ.ศ. 2484 เพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่หลบภัยของประชาชนที่มาเที่ยวสวนสัตว์เขาดินวนา
ศาลาไทยกลางสระน้ำ
เคยเป็นสถานที่ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5Engine by MAKEWEBEASY