เกี่ยวกับสวนสัตว์
ศาลาไทยกลางสระน้ำ
      เคยเป็นสถานที่ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5

   
   

 

เกี่ยวกับสวนสัตว์
- อาคารเรือนกระจก
- หลุมหลบภัยสาธารณะ
- ศาลาไทยกลางสระน้ำ
ดูทั้งหมดEngine by MAKEWEBEASY